За Бургас

Образование

Бургас е важен университетски център. Тук е разположен единственият в България университет по химия и технология – „ Проф. д-р Асен Златаров“, както и Бургаски свободен университет, който е най- модерно оборудван в страната.

 

 

Има 12 Средно общообразователни училища, 16 Професионални гимназии, 22 Основни училища, 2 университета, 4 колежа.

 

Описание на личността според образованието

 

Завършили професионални гимназии
19.2%
 
Завършили средно общо образователно училище
23,5%
 
42.7%

завършили гимназии продължават обучението си

Завършили колеж
2,5%
 
Завършили бакалавър
15%
 
Завършили магистър
13,5%
 
Завършили две степени
0,5%
 
31.5%

Завършили гимназии продължават обучението си

В момента учещи висше образование
25,8%
 

 

 

Езикови умения

 

Брой на говорещите езици (%)


Не владее чужд език

 

3,8%
 

Един чужд език

20,2%
 

Два чужди езика

44,3%
 

Три чужди езика

20,2%
 

Четири или повече чужди езика

11,5%
 

 

Чуждоезикова компетентност (по език)


Английски

89,2%
 

Руски

57,3%
 

Немски

33,0%
 

Френски

14,2%
 

Испански

9,0%
 

Италиански

8,4%
 

Турски

7,5%
 

Гръцки

3,3%
 

Друг

4,3%
 

 

37 134 души на възраст между 19-34 години говорят два и повече чужди езици.

партньори