Ние сме дигиталната
екосистема на Бургас

ИКТ Клъстер Бургас е водеща организация с нестопанска цел, представляваща технологичния сектор в град Бургас и Югоизточна България. Ние от Клъстер Бургас Ви каним да споделите дигиталното приключение с нас.

 

за нас

ИКТ Клъстер - Бургас активно работи за насърчаване, подкрепа и развитие на сътрудничеството между всички бизнеси, училища и държавни институции в областта на информационните и комуникационните технологии, за създаване на благоприятни условия за тяхното развитие, повишаване на тяхната конкурентоспособност на национално и международно ниво.
Основната цел, за която клъстерът работи, е да създаде подходяща инфраструктура с подходящ брой квалифицирани служители, за да привлече сериозен интерес от международни компании, които да инвестират в региона.

проекти

 

ICT Greening Up Initiative

 
Основната цел на проекта е да ускори прехода на малките и средни предприятия (МСП) и стартиращи фирми от сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), установени в област Бургас, към устойчив и климатично неутрален бизнес модел, нулево замърсяване и прилагане на принципите на кръговата икономика.
 

VR Nessebar - историята и красотата на Несебър оживяват чрез разходка във виртуалната реалност

 
Проекта е реализиран съгласно договор подписан мeжду Министерство на земеделието, храните и горите, МИРГ Несебър-Месемврия и "КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ БУРГАС" и e финансиран по Програма за морско дело и рибарство.
 

StartupHub - осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество

 
Стимулиране на предприемаческата инициатива на територията на Югоизточен район за планиране /области Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора/, чрез предоставяне на цялостна подкрепа на безработни и заети лица, за стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Проектът е в синхрон с цялостната подкрепа на ОП РЧР за стартиращи предприемачи и постигане на заетост, чрез самонаемане и подготовка на крайни получатели на финансови инструменти по линия на оперативната програма.
 

VR Burgas - виртуалния начин да се докоснеш до Бургас

 
Очарователен, романтичен, магнетичен, живописен, артистичен – това е Бургас. Свенлив за непознатите и щедър към всички, усетили емоционалния ритъм на морето.
 

Бургаските Viber Стикери

 
12 невероятни Viber стикера реализирани от клъстърен екип от млади дизайнери, програмисти, аниматори, фотографи, хора, които обичат града си. Обедини ги инициативата на Община Бургас и общинско дружество "Иновационни системи - Бургас" ЕООД за реализиране на нови проекти, чрез които да се разкаже за Бургас по атрактивен и забавен начин.

Проект: Създаване на нов туристически продукт за популяризиране на туристическите атракции в община Несебър - VR Nesebar, Договор № BG14MFOP001-4.035-0003-C02. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г.

Главна цел: Реализацията на проекта ще допринесе за постигане на Приоритет 3 Насърчаване на социалното благополучие и развитие на устойчив туризъм, както и на специфична цел 1 Развитие на нови туристически продукти и услуги.

Бенефициент: СНЦ Сдружение КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ БУРГАС

Обща стойност: 75 000.00лв., от които 63 750.00лв. европейско и 11 250.00лв. национално съфинансиране.
Начало: 04.01.2021г.
Край: 04.01.2022г.

партньори