За Бургас

Климат

Град Бургас е разположен на черноморския бряг в Бургаския залив. Средната му височина е 17 м. над морското равнище. Климатът е умерено континентален с ясно изразено морско влияние.

   

Дневните летни температури са средно 26.4 С, а тези на морската вода - 24,7 С. Броят на слънчевите дни през лятото варират между 24 и 27 месечно, със средно 10-11 часа слънцегреене дневно. Зимата е мека, в повечето случаи без снеговалежи. През зимния сезон средната температура на въздуха е 4,6 С, а тази на водата - 7,4 С. Благодарение на морското влияние есените тук са дълги и доста по-топли от останалите части във вътрешността на страната, докато пролетта е по-скоро студена и настъпва месец по- късно.

партньори