GDPR променя бизнес процесите за по-добра защита на личните данни

  • Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • GDPR променя бизнес процесите за по-добра защита на личните данни

Компаниите и организациите трябва да положат сериозни усилия, за да променят своите процедури, за да не попаднат под санкциите на регламента.

 

Новият Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) или GDPR (General Data Protection Regulation), влиза в сила от 25 май 2018 г. Той въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни. Регламентът засяга всички организации, които имат достъп до лични данни на клиенти, работници и служители, доставчици и др.

 

Новите изисквания на законодателството ще имат сериозно въздействие върху всеки бизнес в рамките на Европейския съюз, като и затова след неговото обнародване на 4 май 2017 г. бе даден повече от едногодишен преходен срок за неговото въвеждане.

 

Въвеждането на Регламента засяга почти всички работни звена в компаниите, като особено засегнати са тези, които работят с лични и чувствителни данни, независимо дали става дума за информация за служители, партньори или клиенти. Регламентът поставя високи изисквания пред работата на IT, финансовите, юридическите и маркетинг специалистите. Въвежда се и специална позиция на Служител по защита на данните (Data Protection Officer - DPO).

 

Време е бизнесът и организациите да въведат GDPR изискванията, за да не пострадат от сериозните санкции, предвидени в Регламента - глоба до 20 млн. евро или 4% от глобалния оборот на компанията, в зависимост коя е по-голямата сума.

 

Успешното внедряване на новите изисквания преминава през обстоен анализ на процедурите и системите за събиране, съхраняване и защита на личните данни в организациите, както и внедряване на нови и сигурни информационни и комуникационни технологични решения.

За да успеете да се справите качествено и в срок с новите изисквания, задължително трябва да се консултирате и със специалист, особено по отношение на правните и технологични промени. ИКТ Клъстер – Бургас предлага професионална консултация и професионални решения за трудния GDPR преход.

партньори