БРАИТ лансира мерки в борбата с COVID-19 у нас

Наскоро учредената Българска работодателска асоциация „Иновативни технологии“ (БРАИТ), обединяваща компании от водещите индустрии в страната,  разпространи становище, в което предлага мерки за по- бързо излизане от задълбочаващата се икономическа криза, предизвикана от разпространението на пандемията от COVID-19. Документът е изпратен до премиера, министри, председателя на Народното събрание и председателя на Парламентарната комисия по бюджет и финанси. Асоциацията оценява високо усилията, които правителството и Националният оперативен щаб за борба с коронавируса полагат, за да ограничат разпространението на пандемията, се казва в съобщение до медиите.  

 

БРАИТ изразява  притеснение от публикувана на сайта на Министерството на икономиката информация, според която средствата за иновации по Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020“ ще бъдат пренасочени изцяло към борбата с COVID-19. „В условия на тежко икономическо възстановяване и редица трансформационни процеси в регионалната и световна икономика като „Зелената сделка“, „Индустрия 4.0“, очакваната нова енергийна революция, фин-тек реорганизация на финансовия сектор, трансформацията и автоматизацията на търговията на дребно и свързаната дистрибуция, въвеждането на автономни превозни средства както за лична, така и за индустриална употреба и продължаващия възход на IT сектора, създаващ следващо поколение изкуствен интелект. Всеки друг път, дори и да предлага ръст в номинално отношение, неминуемо ще доведе до изоставане в сравнително отношение както в сравнение с водещите, така и с възникващите икономически сили“, се посочва още в документа.

 

От Асоциацията призовават за определяне на стратегически важните сектори за икономиката и запазване на действащите програми за европейско стимулиране, включително Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Убедени са, че българската икономика може да продължи възхода си от последното десетилетие само по пътя на иновациите.  За това предлагат пренасочване на средства от програми с по-нисък мултипликаторен ефект към борбата с COVID-19, както и преосмисляне управлението на ресурси, които към момента не са показали достатъчна ефективност.

 

Очакванията им са в списъка със засегнатите индустрии освен туризъм, ресторантьорство, развлекателна индустрия, услуги и други браншове да бъдат включени също и компаниите, представлявани от БРАИТ - секторите Аутомотив, Биотехнологии, IT, Енергетика, Мехатроника, Рудодобив и много други производства. В подкрепа на това визират опита на страни от Европейския съюз, които вече приеха мерки за запазване на възнагражденията – между 60 и 90% при преминаване дори и в условия на намалено работно време.

 

От бизнес организацията изразяват опасения „хоризонтът на планирането да се скъси до борбата с ежедневните здравни предизвикателства и по този начин да игнорираме възстановяването на нашата икономика и общество след справянето с текущата криза. Сигналите от нашите партньори в Европейския съюз и по света подсказват, че това възстановяване ще бъде едно от най-големите икономически предизвикателства в следвоенния период. По всяка вероятност то ще се случва в условията на изключителна международна конкуренция, която далеч надхвърля познатите търговски борби и инвестиционни съревнования от последните 10 години“.

 

От БРАИТ лансират седем български проекта на технологии и продукти, които могат да допринесат за по-бързо овладяване на кризисната ситуация, ограничаване на негативните последствия за здравето на населението и бизнеса. Предприятия от Асоциацията вече пренасочат капацитет към производството на медицински предпазни изделия, които подпомагат медиците на „първа линия“.

 

Работодателската организация апелира и за учредяване на Съвет за възстановяване на икономическата активност, като декларира готовност да се включи в подобен орган със своята експертиза.

 

БРАИТ консолидира наши и чуждестранни компании, които произвеждат около 20% от БВП на страната.

 

Източник: БНР

партньори