1. ИКТ Клъстер - Бургас е съучредител на новата
Федерация за цифрово бъдеще на България

Първата инициатива на Федерацията е да окаже експертна подкрепа на законодателната
инициатива за осигуряването на квалифицирани специалисти за българския ИКТ сектор.
Председателят на ИКТ Клъстер - Бургас Петко Георгиев е съпредседател на новата
Федерация заедно с Петър Статев, председател на Фондация ИКТ Клъстер.

2. GDPR и защита на личните данни

Форумът на 7 март в Бургас ще запознае представителите на бизнеса и организации с
изискванията на новия европейски Общ регламент за защита на
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), който влиза в сила от 25 май 2018 г.

3. ERP.BG се присъедини към ИКТ Клъстер – Бургас

Софтуерната компания ERP.BG се присъедини към ИКТ Клъстер – Бургас,
като част от мисията си да подпомага позитивната промяна в обществото и бизнеса,
както и развитието на кадрите в областта на информационните и комуникационни технологии..

4. ИКТ Клъстер Бургас бе приет за член на Балканската и Черноморската мрежа на ИКТ клъстерите

Мрежата обединява някои от най-важните клъстерни инициативи в сектора на ИКТ
от този макрорегион. В момента мрежата включва 20+ организации от
всички страни в балканския и черноморския регион.

5. ИКТ Клъстер - Бургас се присъедини към
The European Cluster Collaboration Platform

Членството на ИКТ Клъстер - Бургас позволи излизането на
организацията на международно ниво и сътрудничеството й
с важните клъстерни организации в Европа и света.

6. ИКТ Клъстер - Бургас ще участва в европейската
делегация за ЕU-Ukraine Cluster Policy Learning and
Matchmaking Event в Киев

Ще се търсят възможности за финансиране на стартиращи
предприятия в България, както и за привличане на
подходящи специалисти за ИКТ сектора