Конференция на тема “Industry and Digital Transformation: Fears and Hopes”

  • Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • Конференция на тема “Industry and Digital Transformation: Fears and Hopes”

През изминалата седмица в Microsoft Innovation Center Bulgaria намиращ се в Sofia Tech Park се проведе конференция на тема “Industry and Digital Transformation: Fears and Hopes”. Събитието успя да събере на едно място производствени малки и средни предприятия, както от България и региона така и представители от западна Европа. Заедно с тях на конференцията присъстваха и представители на министерство на икономиката, министерство на енергетиката, министерство на образованието, министерство на труда и социалната политика, Технически университет – София, лабораторен комплекс на София Тех Парк, PricewaterhouseCoopers България (PwC Bulgaria), както и други заинтересовани страни.

 

С зам.-министъра на енергетиката Жечо Станков (в средата) си говорим за възможностите за финансиране на дейностите по дигитална трансформация на бизнеса в Бургаския регион, автоматизацията на производствените процеси, повишаване качеството и продуктивността на предприятията и подобряване на енергийната ефективност и сигурност.

 

На събитието се даде възможност на иновативни фирми и партньори от 10 европейски държави (Словения, Румъния, Хърватия, Германия, Австрия, Чешка република, Словакия, Унгария, Сърбия, България) да представят своите решения за дигитализация на предприятията. От страна на българските компании бяха представени технологии на европейско ниво, които могат да помогнат на бизнеса да модернизира и дигитализира производствения процес в предприятието си.

 

Председателя на ИКТ Клъстер Бургас - Петко Георгиев представи иновативен софтуерен продукт за сградна автоматизация (Building Management System).

 

Иновативното решение е разработка на бургаска стартъп компания и е подходящо за интегриране както в офис сгради и производствени предприятия и фабрики, така и в здравни заведения, хотели и други. Софтуерът може да увеличи продуктивността, да подобри качеството и да допринесе значително за подобряване на енергийната ефективност и сигурност.

Може да разгледате презентацията от следния адрес - https://bit.ly/2OGjDzd

 

В рамките на събитието се проведе и кръгла маса, на която участниците обсъдиха своите виждания и идеи за улесняване процеса на дигитална трансформация на бизнеса.

партньори